พระพุทธโคดม หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว ปี 2505 by พระเครื่อง.tv