พระหลวงพ่อสว่าง อุตฺตโร เนื้อดินรุ่น ผูกพัทธสีมา ปี 2507 by พระเครื่อง.tv